PROJEKT „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości”

realizowany  w ramach Działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

 

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2016r. do 31.12.2018r. przez 

Starostwo Powiatowe w Będzinie.

Bezpośrednim Realizatorem projektu jest 

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie 

z siedzibą przy ul. Promyka 26 w Będzinie.

Projekt realizowany jest na rzecz Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych w Będzinie.

RODZAJE WSPARCIA

 

Zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych:

 • „Kwalifikacje zawodowe technika mechanika pojazdów samochodowych” 
 • „Kwalifikacje zawodowe technika elektronika”
 • „Kwalifikacje zawodowe technika budownictwa”
 • „Kwalifikacje zawodowe technika informatyka 

Kursy kwalifikacyjne

 • Kurs spawania metodą MAG 135 i TIG 141 
 • Kurs budowy i diagnostyki układu CommonRail
 • Kurs prawa jazdy kat. B
 • Kurs programowania sterowników PLC 
 • Kurs eksploatacji i konserwacji elektronicznej aparatury medycznej 
 • Kurs usuwania wyrobów zawierających azbest
 • Kurs dla montażystów izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków 
 • Kurs programowania 
 • Kurs systemów informatyki medycznej 

Staże zawodowe 

zorganizowane zostaną staże zawodowe dla 88 uczniów/c w wymiarze 150h. 

Zajęcia doradztwa edukacyjno – zawodowego

 • 159 uczniów/uczennic odbędzie konsultacje indywidualne w zakresie doradztwa zawodowego w wymiarze 6 godzin indywidualnych konsultacji. Doradztwo zawodowe zostanie poszerzone o wizyty zawodopoznawcze - dla zawodów:
 • technik pojazdów samochodowych (45 osób) – Zakłady Opel w Gliwicach
 • dla techników budownictwa (45 osób) – fabryka MAPEI w Gliwicach
 • dla zawodu technik elektronik (24 osoby) – Zakłady OSPEL S.A. w Pilicy.

 

Wartość projektu wynosi  1 085 858,52 zł z tego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego -  922 979,74 zł dofinansowanie z Budżetu Państwa  - 108 585,85 zł dofinansowanie ze środków Powiatu Będzińskiego - 54 292,93 zł