Nowy rok szkolny 2018/19 oficjalnie  rozpoczęła pani Dyrektor Halina Mieszczanin, która uczniom i nauczycielom  życzyła satysfakcji i dumy z osiąganych rezultatów. 

Do życzeń dołączyli także zaproszeni Goście: p. Halina Mentel -  członek Zarządu Powiatu Będzińskiego, Radna Rady Powiatu Będzińskiego oraz p. Elżbieta Kwaśnicka- Radna Rady Powiatu Będzińskiego, reprezentujące Starostę Powiatu Będzińskiego –p. Arkadiusza Watołę, p.Wioletta Lisowska – dyrektor muzeum w Będzinie, reprezentująca Prezydenta Miasta Będzin p. Łukasza Komoniewskiego.

Początek września w polskiej historii to czas szczególny, w pierwszym dniu roku szkolnego nie mogło więc zabraknąć refleksji na ten temat. Uczniowie z koła teatralnego przygotowali montaż słowno- muzyczny. Przedstawili scenkę na podstawie wiersza K.K. Baczyńskiego pt. Pokolenie (1943). Zobrazowali czaswojny- spełnionej apokalipsy   w zestawieniu z  arkadyjską wizją przyrody. Wygłaszanym wersom towarzyszyła nastrojowa muzyka autorstwa  Michała Lorenca skomponowana do filmu "Różyczka".

Przypominając tragedię  swoich  rówieśników -POKOLENIA KOLUMBÓW,  przywołali także postać Patronki Szkoły- Danuty Siedzikówny- INKI. Opowiedzieli o Niej nie przy pomocy odczytywania danych biograficznych, ale z punktu widzenia współczesnego młodego człowieka; wykorzystali przy tym fragment pracy literackiej nagrodzonej w I Powiatowym Konkursie dla Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych  Danuta Siedzikówna- INKA- ktoś taki jak ja?

Kolejny raz uczniowie Zespołu Szkół Techniczno- Usługowych w Będzinie uznali postawę swojej Patronki za drogowskaz w nauce, pracy i służbie Ojczyźnie.

Rok szkolny 2018/19 uznany został za otwarty!