UWAGA ABSOLWENCI „STAREJ” formuły egzaminu

 

 

Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, technikum uzupełniającego i szkoły policealnej, który do końca roku szkolnego 2016/2017 nie zdał egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe („stary egzamin”) albo nie przystąpił do tego egzaminu, składa deklarację przystąpienia do egzaminu dyrektorowi szkoły, którą ukończył.

W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły albo likwidacji w szkole kształcenia w danym zawodzie, absolwent składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tego absolwenta (mieszkaniec województwa śląskiego składa deklarację do OKE w Jaworznie). Do deklaracji absolwent dołącza świadectwo ukończenia szkoły.


Terminy zawodowych egzaminów próbnych w roku szk. 2017/18

więcej