Rok szkolny 2018/2019


KALENDARIUM
ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-USŁUGOWYCH
w BĘDZINIE (pobierz)

 

DATA 

WYDARZENIE 

 

3.09.2018 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

9.09.2018 

Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – Sesja K191 (styczeń/luty) 

12.09.2018 

Konferencja Rady Pedagogicznej 

12.09.2018 

Zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych i czwartych z dyrektorem szkoły 

19.09.2018 

Uroczystość dnia patrona szkoły 

Ślubowanie uczniów klas pierwszych 

26.09.2018 

Europejski Dzień Języków Obcych 

28.09.2018 

Termin złożenia wstępnej deklaracji maturalnej  

12.10.2018 

Obchody Dnia Edukacji Narodowej 

17.10.2018 

Zebrania z rodzicami 

9.11.2018 

Obchody Narodowego Święta Niepodległości 

20.11.2018 

Zagrożenia oceną niedostateczną z przedmiotów zawodowych w klasach maturalnych.  

21.11.2018 

Konsultacje dla rodziców 

14.12.2018 

Zakończenie pierwszego semestru dla klas czwartych 

19.12.2018    

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej dla klas czwartych 

Konsultacje dla rodziców uczniów klas I III 

23-31.12.2018 

Zimowa przerwa świąteczna 

od 9.01.2019 do 16.02.2019 

Sesja K191  Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

9.01.2019  

Sesja K191  Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

10.01.2019 

Sesja K191  Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

11.01.2019 

Ostateczny termin wystawiania ocen śródrocznych w klasach promocyjnych 

Zakończenie I semestru. 

16.01.2019 

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej.  

Zebrania z rodzicami. 

7.02.2019  

Termin złożenia ostatecznej deklaracji maturalnej   

11.02-24.02.2019 

Ferie zimowe 

18.02.2019 

Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – Sesja K192 (czerwiec/lipiec) 

27.02.2019 

Konferencja Rady Pedagogicznej 

18.03.2019 

Zagrożenia oceną niedostateczną w klasach maturalnych. Konsultacje dla rodziców 

22.03.2019 

Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, wydawanie świadectw –Sesja K191 

28.03.2019 

Pielgrzymka młodzieży klas czwartych na Jasną Górę 

03.04.2019 

Roczne oceny proponowane w klasach maturalnych 

15.04.2019 

 

Ostateczny termin wystawiania rocznych ocen klasyfikacyjnych w klasach maturalnych 

18.04-23.04.2019 

Wiosenna przerwa świąteczna 

17.04.2019 

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej dla klas czwartych. Spotkania z rodzicami klas promocyjnych. 

26.04.2019 

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 

6;7;8.05.2019 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych 

6-25.05.2019 

Wiosenna sesja egzaminacyjna – Matura 2019 

20.05.2019 

Zagrożenia oceną niedostateczną w klasach promocyjnych oraz kończących ZSZ. Konsultacje dla rodziców 

24.05.2019 

Przekazanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 27.04.2018 

03.06.2019 

Roczne oceny proponowane w klasach promocyjnych oraz kończących ZSZ 

14.06.2019 

Ostateczny termin wystawiania ocen rocznych w klasach promocyjnych oraz kończących ZSZ 

od 17.06.2019 do 4.07.2019 

Sesja K192 – Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

17.06.2019 

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej 

17.06.2019  

 

Sesja K192 - Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów technikum 

18.06.2019 

Sesja K192 - Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

21.06.2019 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

22.06-31.08.2019 

Ferie letnie 

4.07.2019 

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego, wydawanie świadectw, aneksów 

20.08.2019 

Pisemne egzaminy maturalne w sesji poprawkowej 

20-21.08.2019 

Ustne egzaminy maturalne w sesji poprawkowej 

26-29.08.2019 

Egzaminy poprawkowe 

30.08.2019 

Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, wydawanie świadectw –Sesja K192 

11.09.2019 

Wydawanie świadectw maturalnych po egzaminach poprawkowych