Klasa wielozawodowa obejmuje następujące zawody: 

 

-monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

 KWALIFIKACJA:

 BD.04 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

 

- cukiernik,

KWALIFIKACJA: 

 TG.04 Produkcja wyrobów cukierniczych

 


- piekarz, 

KWALIFIKACJA: 

 TG.03 Produkcja wyrobów piekarskich

 


- sprzedawca, 

KWALIFIKACJA: 

 AU.20 Prowadzenie sprzedaży

 


- elektromechanik,

KWALIFIKACJA: 

 EE.04 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

 


- elektromechanik pojazdów samochodowych, 

KWALIFIKACJA: 

MG.12 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych


- elektronik, 

KWALIFIKACJA: 

 EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

 

 


Przedmioty ogólnokształcące realizowane są w szkole (łącznie wszystkie zawody), a przedmioty zawodowe i zajęcia praktyczne realizowane są w Centrum Kształcenia Praktycznego w Będzinie.