Technik elektronik 

KWALIFIKACJE

  • EE.03 – Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
  • EE.22 – Eksploatacja urządzeń elektronicznych

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

1) instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych;2) użytkowania urządzeń elektronicznych;3) naprawy urządzeń elektronicznych.

 

 

     Elektronika to dziedzina techniki i nauki zajmującą się wytwarzaniem i przetwarzaniem sygnałów w postaci prądów i napięć elektrycznych lub pól elektromagnetycznych. Historycznie elektronika wyrosła z radiotechniki. Jest nauką interdyscyplinarną skupiającą w sobie przede wszystkim wiedzę elektrotechniki i elektrochemii, ale również informatyki, telekomunikacji, optoelektroniki. 

Kwalifikacje zawodowe zdobywane w trakcie nauki

- wykonywanie, czytanie i interpretowanie schematów elektrycznych,- posługiwanie się dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną,- stosowanie technik pomiarowych i użytkowanie przyrządów pomiarowych,- wykonywanie operacji montażowych i demontażowych oraz testowania układów i urządzeń elektronicznych,- diagnozowanie i naprawa sprzętu elektronicznego powszechnego użytku,- projektowanie i wykonywanie układów elektronicznych,- instalacja, obsługa, badanie eksploatacyjne komputerowych sieci przemysłowych,- samodzielne podejmowanie decyzji i prezentowanie swoich kwalifikacji podczas poszukiwania pracy,- wykonywanie badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji oraz eksploatacji,- korzystanie z literatury technicznej w języku polskim i obcojęzycznej.

 Obszary zatrudnienia 

     Technicy elektronicy mogą podejmować pracę w zakładach przemysłowych, w których są produkowane lub stosowane urządzenia elektroniczne, na stanowiskach konserwatorów i kontrolerów jakości, w warsztatach naprawczych urządzeń elektronicznych, w zakładach instalujących urządzenia elektroniczne, w placówkach badawczo-rozwojowych, w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych, zajmujących się projektowaniem urządzeń elektronicznych. Mogą również zostać zatrudnieni w praktycznie każdym zakładzie o ciągłym systemie pracy, o dużym stopniu zautomatyzowania, jako pracownicy utrzymania ruchu. W naszym regionie są to zakłady Volkswagen, Sitech, Zakłady Wzbogacania Rudy, Huty Miedzi, zakłady energetyczne.