ADRES SZKOŁY

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO - USŁUGOWYCH W BĘDZINIE
ul. 11-go Listopada 3
Będzin 42 - 500
tel. (32)267-77-58
zs2bedz@wp.pl
SEKRETARIAT czynny:
Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 15.30