DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

W ciągu roku szkolnego obchodzimy wiele świąt, ale wyjątkowym świętem dla całej społeczności szkolnej jest  14 października ,  Dzień Edukacji Narodowej  - święto  wszystkich pracowników oświaty. 

Nasza szkolna uroczystość odbyła się w piątek 12. października 2018r. Była to dla uczniów wyjątkowa okazja aby szczególnie ciepło i serdecznie podziękować za trud pracy wszystkim pracownikom szkoły: dyrekcji, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi.

Część oficjalną rozpoczęła Dyrektor Szkoły  Halina Mieszczanin. Przywitała  nauczycieli, szczególnie gorąco nauczycieli emerytowanych, którzy wpisali się w tworzenie kart historii szkoły, obecnie Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych im. Danuty Siedzikówny „ Inki”.  Powitała pracowników administracji i obsługi, bez których funkcjonowanie szkoły nie byłoby  możliwe, a także licznie przybyłych uczniów.

W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor podziękowała za pracę całemu gronu pracowników szkoły. Przedstawiła  również obecnych na uroczystości nauczycieli i pracowników, którzy w tym roku zostali wyróżnieni za swoją pracę nagrodą dyrektora. Zaprosiła ich do wspólnego zdjęcia.

Tradycyjnie nie zabrakło części artystycznej akademii. Występy uczniów miały charakter podziękowań w formie słownej i muzycznej. Nie zabrakło też szkolnego humoru w zaprezentowanych skeczach.

Na ręce Dyrekcji uczniowie wręczyli kwiaty, a dla wszystkich pracowników przygotowane własnoręcznie kartki z życzeniami. Docenili w ten symboliczny sposób pracę każdego, bo dzięki wszystkim pracownikom mogą się uczyć i przebywać bezpiecznie w szkole.

Jest wiele rzeczy za które uczniowie szczególnie podziękowali swoim nauczycielom. Uczniowie wybrali te, które są dla nich najcenniejsze. Do ich przedstawienia wykorzystali tablicę i kredę – atrybuty, które zawsze pozostaną symbolami szkoły i pracy nauczycieli, nawet w czasach współczesnych zdominowanych przez sprzęt elektroniczny i multimedialny.

 Fotorelacja z uroczystości to miła pamiątka i na  pewno chwila wspomnień dla uczestników oraz  możliwość „świętowania” dla tych , którzy nie mogli być obecni.