Pierwszy w naszej szkole Dzień Patronki. Nowi uczniowie złożyli ślubowanie!

 

Od roku 2017 dzień 19 września  to jeden z najważniejszych momentów w życiu naszej szkoły. Dokładnie rok temu   placówki wchodzące w skład Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych w Będzinie otrzymały imię i sztandar. Technikum nr 2 i  Branżowa Szkoła I Stopnia mają Patronkę -  Danutę Siedzikównę „Inkę”.

W roku 2018 po raz pierwszy świętowaliśmy Dzień Patronki. Przyjmując imię i sztandar, wzięliśmy na siebie obowiązek podtrzymywania pamięci o niezwykłej dziewczynie, która miała odwagę „zachować się jak trzeba” w bardzo trudnych czasach.

Nie musimy i nie chcemy myśleć o oddawaniu życia w walce. Nie na tym polega nasze naśladowanie „Inki”. Jednak chcemy być ludźmi, na których inni mogą polegać, którzy także w czasach pokoju zawsze „zachowają się jak trzeba”. Dzień Patronki był okazją do przemyśleń.

Było to  także święto wszystkich uczniów i nauczycieli. Klasy pierwsze  zostały włączone do grona uczniów Technikum nr 2 i  Branżowej  Szkoły I Stopnia imienia Danuty Siedzikówny „Inki”, składając uczniowskie ślubowanie na sztandar szkoły. Nowi uczniowie potwierdzili w ten sposób przyjęcie wartości, które są ważne dla nas wszystkich.

Rota naszego ślubowania zawiera także obietnicę :

” zawsze i wszędzie zachować postawę godną ucznia, człowieka honoru i Polaka”.

Jak realizować takie zobowiązanie? Jak postępować, jakie decyzje podejmować, aby sprostać takim oczekiwaniom?
Program przygotowany przez szkolny zespół teatralny miał nam ułatwić zastanowienie się nad kwestią dotrzymywania zobowiązań. Właśnie dotrzymywanie przysiąg i obietnic było dla takich ludzi, jak „Inka” -  nasza Patronka  - kwestią honoru, poczucia własnej godności. Kto łamał słowo, tracił honor.
„Ile obietnic  i przysiąg już składałeś?
Komu dałeś słowo?
Ile razy zawiodłeś tych, którzy byli od ciebie zależni, którzy liczyli na ciebie i potrzebowali właśnie ciebie? Dotrzymujesz słowa tylko wtedy, kiedy tak ci wygodniej? Kto może, a kto nie może liczyć na twoje obietnice?


Ile jest warte twoje słowo?
Ile jest warta twoja obietnica?
ile jest warta twoja przysięga?”


Takie pytania zostały zadane każdemu z nas podczas przedstawienia. Zakończył  się Dzień Patronki w Zespole Szkół Techniczno – Usługowych w Będzinie, ale nie kończy się nasza praca nad sobą. Motto na ten rok szkolny brzmi : „zachowuj się jak trzeba, dotrzymuj słowa”. 


Pierwszoklasistom szczególnie – ale i wszystkim członkom szkolnej społeczności – życzymy w Dniu Patronki, aby  zdołali znaleźć w sobie odwagę dotrzymywania zobowiązań i stali się godnymi zaufania, dobrymi kolegami, uczniami, przyjaciółmi. Cieszymy się, że jesteście z nami!