Po warsztatach odbyły się zajęcia z doradcą zawodowym, podczas których uczniowie ćwiczyli umiejętności współpracy w grupie. Uczniowie mieli również możliwość  spotkania z doradcą zawodowym, któremu mogli zadać nurtujące ich pytania dotyczące zawodu, w którym się kształcą.