Finał konkursu czytelniczego

20 września rozstrzygnięty został konkurs czytelniczy ,,Wakacje z książką’’. 7 uczniów zaprezentowało swoje wakacyjne książkowe wybory.

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie:

⦁    w czerwcu wypożyczyć  książkę ze szkolnej biblioteki,

⦁    zabrać książkę na wakacje i zrobić sobie z nią zdjęcie,

⦁    po wakacjach dostarczyć zdjęcie do biblioteki,

⦁    zaprezentować w formie booktalkingu przeczytaną książkę podczas rozstrzygnięcia konkursu.

Jury w składzie:

⦁    Anna Garlacz  - przedstawiciel Biblioteki Pedagogicznej 

w Katowicach Filia w Będzinie

⦁    Monika Świergała - przedstawiciel Miejskiej i Powiatowej 

Biblioteki Publicznej w Będzinie

⦁    Halina Mieszczanin - dyrektor ZST-U

zdecydowało o przyznaniu nagród:

I miejsce – Wojciech Warwas  - kl. II inf.

II miejsce – Szymon Marczewski – kl. II inf.

III miejsce –  Aleksandra Garncarzyk – kl. III porty i terminale

Wyróżnienie – Magdalena Zawiślak – kl. IV tur.

 

Gratulujemy zwycięzcom !!!