DYREKTOR SZKOŁY
mgr inż. Halina Mieszczanin

WICEDYREKTOR
mgr Wioletta Kucharska-Sosnal
KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
mgr Alina JanczykPrzedmioty ścisłe
mgr Marek Bijak
mgr Małgorzata Stachowicz
mgr Joanna Cieślik
mgr Lidia Taborowska-Jadczyk


Przedmioty informatyczne
mgr Marcin Baran
dr Piotr Jeleń
mgr Wioleta Musiał
mgr Anna Sapota
dr Grzegorz Sapota
mgr Zbigniew Gruszka


Wychowanie fizyczne
mgr Robert Kręciwilk
mgr Grzegorz Miarka
mgr Iwona Siwicka
mgr Artur Szymkowski
mgr Paweł Bojczuk
mgr Jacek Wieczorek


Religia
ks Rafał Kaszuba
mgr Agnieszka Górka
mgr Joanna Naporowska


Pedagog
mgr Iwona Lara

mgr Joanna Dynowska


Biblioteka
mgr Jolanta Domańska