Harmonogramy:

HARMONOGRAM  dla  I kl_II sem.2018_19      więcej
HARMONOGRAM  dla  II kl_II sem.2018_19      więcej
HARMONOGRAM  dla  III kl_II sem.2018_19     więcej
HARMONOGRAM  dla  IV kl_II sem.2018_19       więcej 


 

Projekt edukacyjny realizowany w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Będzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa XI – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego... WIĘCEJ

Harmonogramy:

  • HARMONOGRAM  dla  II kl_I sem.2017_18      więcej
  • HARMONOGRAM  dla  III kl_I sem.2017_18     więcej
  • HARMONOGRAM  dla  IV kl_I sem.2017_18      więcej 

harmonogram techniki uczenia się dla IV kl -  I semestr 2017_18   więcej