Zauroczeni Plovdiv

Drugie co do wielkości miasto Bułgarii położone w centralnej jej części zrobiło na nas duże wrażenie. Czym nas tak ujęło? Przede wszystkim architekturą i niepowtarzalnym klimatem. W piękną słoneczną sobotę spacerowaliśmy uliczkami Plovdiv chłonąc jego atmosferę i zachwycając się malowniczą zabudową. W mieście wciąż widać ślady przeszłości -  między innymi pozostałości murów rzymskich,  starożytne ruiny a także wciąż czynny rzymski teatr.
W roku 2019 Plovdiv będzie EuropejskąStolicą Kultury.  Głównym hasłem i mottem tego wydarzenia będzie jedno słowo "TOGETHER".

Pozdrawiamy całą szkolną społeczność i zachęcamy do obejrzenia fotograficznej relacji z naszej wycieczki.

Praktykanci z Sofii

 

Już 2 tygodnie pobytu w brytyjskim Portsmouth za nami...


W ciągu tygodnia chodzimy do pracy, ale za to w weekendy poznajemy miasta  Anglii. W pierwszy weekend zapoznaliśmy się z najciekawszymi miejscami pięknego, nadmorskiego Portsmouth, a w drugim z Winchester.


Portsmouth, to miasto, w którym znajdował się port wojenny z najbardziej znanym okrętem z czasów Henryka VIII Mary Rose.  Kadłub tego statku można podziwiać w muzeum w samym porcie miasta. Do dziś zachował się także zamek Henryka VIII z 1544 roku.


 

WINCHESTER jest nie duży, pełen cudownej, brytyjskiej architektury. Zwiedziliśmy najważniejsze zabytki tego miasta takie jak The Great Hall ze stołem Króla Artura, którego próżno szukać na podłodze, gdyż stół, a raczej jego blat o średnicy 5,5 metra, wisi na ścianie w wielkiej sali.
Idąc historycznym szlakiem odwiedziliśmy jedną z największych katedr w Europie, która została wzniesiona w XI wieku, a w jej kryptach spoczywa pisarka  Jane Austen, autorka powieści m.in. „Duma i uprzedzenie” czy „Rozważna i romantyczna”.
Ciekawą atrakcją dla nas była wizyta w starym młynie, w którym mieliśmy możliwość śledzenia procesu mielenia mąki. Do napędu koła młyńskiego wykorzystuje się przepływającą przez Winchester rwącą rzekę Itchen.

 

W następny weekend zwiedzamy Londyn.

 

------------------------------------------------------------------------------

Miłe zakończenie pierwszego tygodnia pracy

 

Miłe zakończenie pierwszego tygodnia pracy

Minął pierwszy tydzień naszego pobytu w Sofii, podczas którego poznaliśmy stolicę Bułgarii i naszych pracodawców.

W piękną słoneczną sobotę pojechaliśmy na wycieczkę. Zwiedziliśmy Monastyr Rylski - największy klasztor w Bułgarii. Jest on jednym z najbardziej interesujących,  najpiękniejszych i najbardziej znanych obiektów sakralnych w Bułgarii.  W świadomości Bułgarów stanowi prawdziwą narodową świętość.

Za klasztornymi murami lśni w słońcu piękna cerkiew św. Bogurodzicy, którą wewnątrz zdobią freski najsłynniejszych bułgarskich artystów doby odrodzenia narodowego.

Klasztor jest wpisany na listę UNESCO.

Pozdrawiamy Grono Pedagogiczne oraz koleżanki i kolegów.

Praktykanci z Sofii

WITAJ BUŁGARIO!   WITAJ ANGLIO !


Nadszedł długo oczekiwany dzień dla kolejnych uczestników projektu „ Dobra praktyka dla technika” realizowanego w ramach programu POWER.  30 września  2018r. – dwie kolejne grupy  uczniów z  klas trzecich technikum wyjechały , aby odbywać swoje praktyki zawodowe poza granicami kraju , w Bułgarii oraz w Wielkiej Brytanii. 

Godzina  4.30 

 O tak wczesnej porze  musieli  przybyć na miejsce zbiórki  uczniowie grupy bułgarskiej. Ich podróż  rozpoczęła się busem, którym dotarli na lotnisko Chopina  w  Warszawie, następnym etapem był przelot liniami rejsowymi  do stolicy Bułgarii  - Sofii, miasta odbywania praktyki.  W tej grupie znaleźli się uczniowie następujących kierunków : technik informatyk, technik obsługi portów i terminali, technik elektryk. Opiekun grupy -  p. Jolanta Domańska.

Godzina  9.30 

To czas zbiórki grupy brytyjskiej. Ich podróż odbyła się z lotniska w Pyrzowicach dokąd dotarli busem. Kolejne etapy podróży to przelot do Wielkiej Brytanii na lotnisko w Luton i dojazd do miasta docelowego – Portsmouth . W tej grupie znaleźli się uczniowie aż pięciu kierunków: technik budownictwa, technik fototechnik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik elektryk, technik pojazdów samochodowych. Opiekun grupy -  p. Alina Jańczyk.

Obydwie grupy intensywnie przygotowywały się do tego wyjazdu, uczniowie brali aktywny udział w zajęciach przygotowawczych z języka angielskiego, psychologiczno-pedagogicznych i kulturowych. Zdobyte wiadomości i umiejętności na pewno wykorzystają tak, aby ich  praca i pobyt na praktyce był przyjemny i pozbawiony problemów.  Opiekunowie , będą im towarzyszyć w podróży oraz w czasie czterech tygodni pobytu na praktyce. Ich obecność  zapewni im poczucie bezpieczeństwa oraz zmniejszy stres związany długim samodzielnym pobytem poza domem.

Zbiórka uczestników przed wyjazdem była w budynku szkoły, gdzie czekała na nich  pani  Dyrektor Halina Mieszczanin. W trakcie spotkania pani Dyrektor po raz ostatni  przekazała wszystkie ważne informacje oraz sprawdziła dokumenty.  Na pożegnanie  życzyła uczestnikom bezpiecznej podróży, sukcesów w pracy oraz wspaniałych niezapomnianych wrażeń z poznawania  nowego kraju w czasie wolnym i w czasie zaplanowanych wycieczek.

* * *

Fotorelacja z podróży 

 

 

***

Fotorelacja z pierwszych chwil pobytu w kraju goszczącym 

Bułgaria – Sofia 

 

 

***

Wielka Brytania – Portsmouth    

 

 

PRZYGOTOWANIA DO WYJAZDU NA PRAKTYKI ZAKOŃCZONE!  

 KOLEJNE GRUPY WYJADĄ DO BUŁGARII I WIELKIEJ BRYTANII.

Dnia 18. października 2018r. odbyła się zebranie  uczestników oraz ich rodziców/opiekunów , którzy wyjeżdżają na praktykę zagraniczną w październiku 2018r. To już ostanie przygotowania do wyjazdu na praktykę. 

Na  zebranie przybyli wszyscy zainteresowanie ,  spotkali się z  panią Dyrektor  oraz opiekunami grup.

Pani  Dyrektor  przywitała zebranych i przedstawiła rodzicom opiekunów grup : p. Jolantę Domańską – opiekuna grupy bułgarskiej, oraz panią Alinę Jańczyk  - opiekuna grupy brytyjskiej.

Pani Dyrektor omówiła szczegółowo wszystkie kwestie związane z wyjazdem  dotyczące  min. miejsca i godziny wyjazdu oraz powrotu, podróży, ubezpieczenia, spraw organizacyjnych. Zwróciła  uwagę na odpowiednie przygotowanie się do wyjazdu, oraz zachowanie się w czasie pobytu na praktyce. 

W kolejnej części spotkania uczestnicy oraz ich rodzice/opiekunowie poznali warunki mieszkaniowe oraz żywieniowe w czasie pobytu w krajach goszczących. Informacje uzupełniły zdjęcia z prezentacji, pokazujące omawiane miejsca w Bułgarii i Anglii.  Każda grupa zawodowa poznała swoje miejsca pracy oraz ich lokalizację. Zobaczyli  również  do jakich miast odbędą się wycieczki w ramach programu kulturalnego. 

Kolejnym punktem spotkania było zapoznanie się z przygotowaną dokumentacją . Pani Dyrektor poprosiła o dokładne przeczytanie regulaminów praktyk oraz ich podpisanie. Następnie rozdane zostały najważniejsze dokumenty – umowy z uczestnikami . Wszyscy , zarówno rodzice jak i uczestnicy zapoznali się szczegółowo ze  wszystkimi punktami.   Pani Dyrektor oraz opiekunowie wyjaśniali wszystkie wątpliwości, pomagali  w prawidłowym przebiegu podpisywania tych ważnych dokumentów. 

Spotkanie zakończyło się życzeniami  bezpiecznego i   udanego wyjazdu oraz pobytu na praktyce.

ZAJĘCIA PRZYGOTOWAWCZE DO WYJAZDU NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE – ZAKOŃCZONE!

W ramach realizacji projektu programu  POWER „ Dobra praktyka dla technika” kolejne dwie grupy uczniów, którzy zakwalifikowali się do wyjazdu na praktykę zagraniczną do Bułgarii i Wielkiej Brytanii odbyły zajęcia przygotowawcze do wyjazdu. Ich realizacja przedzielona była przerwą wakacyjną, rozpoczęła się bowiem w czerwcu a zakończyła we wrześniu 2018 r. Zgodnie z założeniami projektu, odbyły się zajęcia językowe , kulturowe oraz psychologiczno – pedagogiczne.

 

PRZYGOTOWANIE JĘZYKOWE

To niezwykle ważna część przygotowań do odbycia praktyki zagranicznej , obydwie grupy: bułgarska i angielska uczestniczyła w zajęciach języka angielskiego zawodowego. Kurs obejmował 20 godzin zajęć. Uczniowie skupili się na słownictwie dotyczącym ich zawodu, które może być najbardziej przydatne w ich praktyce  poza granicami kraju , gdzie będą musieli komunikować się z pracodawcami i klientami w języku angielskim.

Formy zajęć były zróżnicowane. Uczestnicy pracowali w grupach, prowadzili konwersacje z nauczycielem i między sobą, rozwiązywali pisemnie przygotowane ćwiczenia. Niezwykle cenne było wykorzystanie sprzętu multimedialnego w pracowniach językowych. Na zakończenie zajęć przeprowadzony został egzamin z zakresu materiału przewiedzianego programem przygotowania językowego.

W ramach zajęć nauczyciele prowadzący zajęcia wspólnie z uczestnikami , opracowali słowniczki z zakresu słówek i zwrotów dla kolejnych zawodów. W październiku pierwszy raz swoją praktykę zagraniczną odbędą uczniowie z klas : technika elektryka, technika obsługi portów i terminali, technika fototechnika.

Opracowane na zajęciach materiały zostanie dołączone do wspólnego opracowania jakim będzie  publikacja słowniczka „Praktyczne słówka”. Wydanie słowniczka będzie jednym z elementów podsumowania realizowanego projektu.

 

 PO POWROCIE I PRZED WYJAZDEM 

czyli 

spotkanie uczestników programu POWER którzy wrócili z odbytej w maju  praktyki zagranicznej  z uczestnikami którzy wyjadą jako kolejna grupa w październiku 

 

Dnia 20 czerwca 2018r. odbyło się spotkanie wszystkich uczestników , którzy zakwalifikowali się do wyjazdu na praktyki zagraniczne do  Bułgarii i Wielkiej Brytanii w ramach projektu „Dobra praktyka dla technika „ realizowanego w latach 2017 – 2019.

25. uczestników powróciło z praktyki , którą odbyli w maju tego roku jako uczniowie klas trzecich technikum , a 25. to uczestnicy , obecnie uczniowie klas drugich technikum ,którzy odbędą swoją praktykę w październiku w kolejnym roku szkolnym 2018/2019. Spotkanie to wspaniała okazja do podzielenia swoimi wrażeniami , doświadczeniami , przeżyciami z wyjazdu oraz udzielenie praktycznych rad przyszłym uczestnikom. 

W spotkaniu wzięła udział  pani Dyrektor Halina Mieszczanin, oraz opiekunowie grup: p. Renata Włodek i p. Alina Jańczyk, osoby które również chętnie wysłuchały wypowiedzi uczniów, ale również podzieliły się swoją wiedzą w kwestiach wyjazdu i przebiegu praktyk zagranicznych.

Spotkanie rozpoczęła pani Dyrektor witając wszystkich obecnych. Następnie  zwróciła  się przede wszystkich do grupy uczestników, która rozpoczyna swoje przygotowania do wyjazdu w październiku. Lista wyjeżdżających do Bułgarii i Wielkiej Brytanii została  ostatecznie zweryfikowana po klasyfikacji rocznej zgodnie Regulaminem Rekrutacji.

Pani Dyrektor omówiła sprawy organizacyjne związane z wyjazdem min. przypomniała o sprawdzeniu poprawności swoich danych osobowych, oraz konieczności załatwienia ubezpieczenia tzw. karty EKUZ. Omówiła również harmonogram obowiązkowych przygotowań językowych, kulturowych i psychologiczno – pedagogicznych, które ze względu na przerwę wakacyjną odbędą się częściowo w czerwcu, a następnie we wrześniu. Szczególnie prosiła o solidne przygotowanie się na zajęciach języka angielskiego, bo kwestia komunikacji to podstawa dobrej pracy i samopoczucia na praktyce poza granicami kraju. Pani Dyrektor odpowiedziała również na wszystkie pytania, wątpliwości i niejasności, które mieli uczniowie w związku z nadchodzącym wyjazdem. Pytań było sporo, ale to tylko świadczyło o dużym zaangażowaniu i chęci solidnego przygotowania się do wyjazdu.   

Druga część spotkania to relacje uczestników  którzy już swoją praktykę zakończyli, szczęśliwie wrócili do kraju  pełni niezapomnianych wrażeń i przeżyć zarówno z pracy jak i z życia codziennego wciądu 4 tygodni pobytu poza krajem. Relacje uzupełniały prezentacje z pobytu i praktyki, które przygotowały obydwie grupy: bułgarska i angielska. Opowiedzieli o swojej podróży, pracy, warunkach mieszkaniowych, posiłkach i oczywiście wycieczkach. Liczne ciekawe zdjęcia potwierdzały ich relacje słowne. Przekazali swoim młodszym kolegom i koleżankom wiele cennych informacji odnośnie : przygotowania do podróży, pobytu, kontaktów z pracodawcami, poruszania się komunikacją miejską, czy też związanych z kulturą mieszkańców krajów goszczących. Relacje uczniów uzupełnili  opiekunowie grup przekazując swoje  spostrzeżenia i wrażenia.  Towarzyszyli swoim uczniom w czasie pobytu, zawsze służyli pomocą i dobra radą. Ich obecność dawała uczestnikom poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza tym dla których był to pierwszy tak długi samodzielny wyjazd. 

Wszyscy obecni uznali spotkanie za bardzo udane i potrzebne, dzięki któremu nastąpiła wymiana informacji , wrażeń oraz możliwość pokazania jak cennym i na pewno niezapomnianym przeżyciem jest udział w mobilności, którą daje możliwość udziału w  programie  POWER.WERYFIKACJA LISTY UCZESTNIKÓW PO KLASYFIKACJI ROCZNEJ 

Na spotkaniu 18.06.2018 r. Komisja Rekrutacyjna dokonała weryfikacji listy uczestników grup wyjeżdżających na praktykę zagraniczną w październiku 2018 r w ramach realizacji projektu POWER. Zgodnie Regulaminem Rekrutacji uczestnicy musieli uzyskać pozytywne oceny roczne z wszystkich przedmiotów oraz minimum ocenę poprawną z zachowania.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie - aktualizacja po klasyfikacji rocznej

 

            Termin wyjazdu – październik  2018

Grupa III - Wielka Brytania:

1.     Powieczko Michał – technik elektryk 

2.     Pienkos Jakub – technik elektryk 

3.     Faba Oskar – technik elektryk 

4.     Kierepka Kamil – technik elektryk 

5.     Bugaj Krystian – technik elektryk 

6.     Sedecki Hubert – technik elektryk 

7.     Pawlik Daniel – technik elektryk

8.     Marcoń Piotr – technik informatyk

9.     Lebiocki Kamil – technik eksploatacji portów i terminali 

10.   Pielach Paulina – technik eksploatacji portów i terminali

11.   Garncarzyk Aleksandra – technik eksploatacji portów i terminali 

12.   Pańczyk Bartosz – technik eksploatacji portów i terminali 

 

Grupa IV - Bułgaria:

1.     Witkiewicz Ewa – fototechnik 

2.     Mirek Weronika – fototechnik 

3.     Mateja Karolina – fototechnik

4.     Gondek Patryk – fototechnik 

5.     Lis Natalia – technik żywienia i usług gastronomicznych 

6.     Segda Klaudia – technik żywienia i usług gastronomicznych 

7.     Gurawska Wiktoria – technik żywienia i usług gastronomicznych 

8.     Musialik Mateusz – technik budownictwa 

9.     Jakubowski Bartłomiej – technik budownictwa 

10.   Nowak Kacper – technik pojazdów samochodowych 

11.   Kubus Konrad – technik pojazdów samochodowych 

12.   Jaworski  Bartosz – technik pojazdów samochodowych 

13.   Leśniak Dawid – technik elektryk

 

 


Powrót do kraju

Swój koniec mają wszelkie rzeczy na tym świecie, nawet te miłe. Także i nasz pobyt w Portsmouth dobiegł końca. Zdążyliśmy jeszcze zwiedzić kilka ciekawych miejsc, takich jak nadmorski kurort  w Brighton ze wspaniałym pałacem RoyalPavillon.

Zorganizowana przez Training Vision wycieczka do Winchester wypadła w dniu ślubu księcia Harrego z MeghanMarkle, dlatego nie tylko zwiedzaliśmy miasto, ale i przyglądaliśmy się świętowaniu tego dnia przez Brytyjczyków. Już rano na stacji kolejowej w Portsmouth można było zauważyć weselne dekoracje w kolorach brytyjskiej flagi... więcej


 

Bułgaria - czyli nie tylko praca

Do Bułgarii przyjechaliśmy na praktykę zawodową, ale oprócz tego poznajemy kulturę, historię i zwyczaje tutejszej ludności. Już w pierwszych dniach pobytu zwiedziliśmy mnóstwo pięknych zabytków.Wizytówką, którą może się poszczycić Sofia jest sobór Aleksandra Newskiego, który swoimi rozmiarami i charakterystycznymi złotymi kopułami stanowi doskonały punkt odniesienia dla tych, którzy nie znają miasta. więcej


 

Pozdrowienia z Portsmouth!

Dwa razy do roku Brytyjczycy mają  dodatkowy dzień wolny od pracy, tzw. Bank Holiday. Jeden z takich dni przypadł w poniedziałek 7 maja. Pogoda dopisała, toteż plaże i promenada w mieście były pełne ludzi. Niestety, niektórzy z nas musieli pracować – Bank Holiday to prawdziwe „żniwa” dla restauracji i hoteli – jednak znaleźliśmy także czas na spacery i rozrywki w trakcie weekendu.


Kolejnego dnia przypadł termin naszego spotkania z opiekunką z ramienia Training Vision. Do siedziby firmy udaliśmy się w prawie-pełnej gali, aby godnie reprezentować szkołę. Tego dnia został także odkryty nowy smak ulubionego soczku – truskawkowy z ziarenkami bazylii. Pycha! ... więcej


 

SOFIA !!! JEST PIĘKNA !!!


 

ZEBRANIE ORGANICAZYJNE

Dnia 16.05 .2018 r. odbyło się spotkanie uczestników , którzy zakwalifikowali się do wyjazdu na praktykę zagraniczną do Bułgarii i Wielkiej Brytanii w październiku 2018r. 

Pani Dyrektor Halina Mieszczanin rozpoczęła spotkanie, komunikując zebranym ,że czas zacząć przygotowania do wyjazdu! Przedstawiła wstępny harmonogram przygotowań , które są obowiązkowe : 20 godzin języka angielskiego zawodowego, 8 godzin przygotowania psychologiczno – pedagogicznego, 5 godzin przygotowania kulturowego. 

Pani Dyrektor  szczegółowo omówiła sprawy związane z organizacją wyjazdu: transportem, ubezpieczeniem, uzupełnieniem dokumentacji. 

Przypomniała również, że ostateczna weryfikacja uczestników nastąpi po klasyfikacji rocznej – zgodnie z zapisami w Regulaminie Rekrutacji, w ten sposób mobilizując zebranych uczniów do nauki i ewentualnego poprawiania ocen, aby nie stracić szansy na możliwość wyjazdu jaką otrzymali kwalifikując się na listę uczestników w ramach projektu POWER 

 

PRAKTYKA ZAGRANICZNA - SOFIA BULGARIA
Wyjazd 4:30 29 kwietnia 2018.
Wylot Warszawa - Bułgaria Sofia 10:55


 
 Pierwszego dnia byliśmy całkowicie wyczerpani i zmęczeni podróżą. Wczesna pobudka, jazda busem do Warszawy, a także emocje związane z pierwszą podróżą samolotem i to jeszcze w dodatku naszymi polskimi liniami lotniczymi LOT, dały się we znaki. W stolicy Bułgarii wylądowaliśmy około godziny 14:00, a na lotnisku czekała na nas Iva z firmy Gateway, która powitała nas ciepło i gościnnie. W zaledwie 10 min jazdy busem znaleźliśmy się w hotelu, który przez najbliższe 4 tygodnie stał się NASZYM DOMEM... 

więcej


 

Jesteśmy w Portsmouth!Przyjechaliśmy 30 kwietnia. Tego dnia w Polsce było słonecznie i około 26 °C. Tymczasem Londyn zaoferował nam zaledwie 14°, a Portsmouth… tylko 4°. Nie padało, a gorące powitanie zrekompensowało nam w pewnym stopniu chłód i porywisty wiatr. 
Kolejnego ranka wyruszyliśmy – po pierwszej lekcji korzystania z komunikacji autobusowej - na spotkanie zorganizowane przez firmę Training Vision w siedzibie Guildhall – lokalnej rady miejskiej i Lorda Majora (czyli burmistrza). Pan kierowca w autobusie z anielską cierpliwością zamieniał nasze vouchery na bilety miesięczne, uśmiechnięty i pełen życzliwości. Co prawda pozostali pasażerowie w większości przesiedli się donastępnego autobusu, bo jednak kierowca musiał nam wydać dwanaście biletów, ale żadna awantura nie wybuchła. Ludzie tutaj nieczęsto się spieszą… Dotarliśmy do Guildhall na czas, aby uczestniczyć w prezentacji przygotowanej przez pracownice Training Vision.

więcej


 

Wyruszyli na praktyki zagraniczne!

Grupy uczniów ZST-U w Będzinie 29 maja 2018 r. wyjechały do Portsmouth (Wielka Brytania) i Sofii (Bułgaria)

Od kilku lat Zespół Szkół Techniczno – Usługowych w Będzinie uczestniczy w programie Erasmus+, umożliwiając młodzieży odbywanie praktyk zawodowych poza granicami kraju. W latach poprzednich młodzi ludzie wyjeżdżali do Hiszpanii, Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii. W bieżącym roku szkolnym po raz pierwszy dwunastoosobowa grupa wyjechała do Bułgarii, natomiast kolejne trzynaście osób podążyło do brytyjskiego Portsmouth.

Wyjazd poprzedzony był wielomiesięcznymi przygotowaniami, które obejmowały przede wszystkim dodatkowe intensywne zajęcia z zakresu języka angielskiego zawodowego. Każda grupa zawodowa opracowała słowniczki niezbędnych wyrażeń i zwrotów, specyficznych dla pracy technika informatyka, technika elektronika, technika żywienia i usług gastronomicznych, technika obsługi turystycznej, technika pojazdów samochodowych, technika elektryka i technika usług fryzjerskich. Liczne ćwiczenia z zakresu konwersacji pomogły w przygotowaniach do rozmów z pracodawcami i klientami. Zajęcia z pedagogiem szkolnym obejmowały sposoby radzenia sobie ze stresem, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i za grupę, rozwiązywania problemów i pracy zespołowej. Dzięki spotkaniom poświęconym kulturze krajów – gospodarzy uczniowie mogli nie tylko przygotować się na odmienności, ale przede wszystkim zaplanować, co warto obejrzeć na miejscu, jakich potraw lokalnych skosztować, w jakich atrakcjach rozrywkowych koniecznie wziąć udział!

 

Bardzo istotne były spotkania z uczniami, którzy uczestniczyli w wyjazdowych praktykach zagranicznych w ubiegłym roku szkolnym – żadne opisy nie są tak sugestywne, jak praktyczne uwagi koleżanek i kolegów, wypływające z doświadczeń osobistych.

Podczas czterech tygodni spędzonych w Bułgarii i Wielkiej Brytanii uczniowie trzecich klas technikum będą pracowali we własnych zawodach w pełnym wymiarze godzin, będą wykonywali czynności i realizowali zadania, jakie stanęłyby przed każdym z nich w chwili podjęcia pracy po ukończeniu szkoły. Nie jest to jeszcze, co prawda, pełna odpowiedzialność zawodowa, ponieważ praktykanci pracują pod opieką lokalnych szefów- instruktorów, jednak ich umiejętności zawodowe podlegają weryfikacji. To test nie tylko w zakresie sprawności zawodowej, ale także umiejętności komunikacji w języku angielskim, nawiązywania relacji z innymi ludźmi, budowania zespołu i samodzielnego, niemal „dorosłego” gospodarowania czasem i pieniędzmi  z  tzw. „kieszonkowego”.

Wyjazdy na praktyki zagraniczne są jednak przede wszystkim wspaniałą przygodą. Po godzinach pracy młodzież będzie korzystać z możliwości zwiedzania, poznawania nowych miejsc i innego stylu życia. Opiekunowie praktyk, pani Alina Janczyk (dla grupy bułgarskiej) i pani Renata Włodek (dla grupy brytyjskiej), zadbają nie tylko o organizację praktycznego, codziennego funkcjonowania każdej z utworzonych na miesiąc „małych rodzin”, ale także o atrakcyjne propozycje spędzania wolnego czasu. Będą także wycieczki, organizowane przez instytucje goszczące!

Rynek pracy przestał być obecnie rynkiem krajowym – mówi dyrektor ZST-U,  mgr inż. Halina Mieszczanin – dlatego nie można już przygotowywać uczniów technikum wyłącznie do pracy w Polsce. Wysiłek , jaki wkładamy w  aplikowanie o środki z programu Erasmus + jest niezwykle owocny. Świadczą o tym nie tylko relacje powracających z praktyk młodych ludzi, ale także zmiana ich nastawienia do pracy, do zawodu i do poszukiwania odpowiedniego miejsca dla siebie w dorosłym życiu. Poznanie realiów pracy w innych krajach Europy to doświadczenie bezcenne dla przyszłego absolwenta technikum.

Strona internetowa ZST-U zawiera liczne relacje z procesu przygotowań obu grup. Systematycznie będą się tam pojawiały także wiadomości dotyczące pobytu, pracy i wrażeń młodych podróżników. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do śledzenia strony www.zstu.pl

Może jesteś zainteresowana/zainteresowany uczestnictwem praktykach zagranicznych? Jeśli tak, zostań uczniem ZST-U w Będzinie!


 

ZBLIŻA SIĘ CZAS WYJAZDU NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE
DO BUŁGARII I ANGLII ……OSTANIE PRZYGOTOWANIA!

Dnia 19. Kwietnia 2018r. odbyła się zebranie wszystkich uczestników oraz ich rodziców , którzy wyjeżdżają na praktykę zagraniczną w maju. Spotkali się z  panią Dyrektor  oraz opiekunami grup.

Przybyli wszyscy zainteresowani. 

Pani  Dyrektor  przywitała zebranych i przedstawiła rodzicom opiekunów grup : p. Renatę Włodek – opiekuna grupy brytyjskiej oraz panią Alinę Jańczyk  - opiekuna grupy bułgarskiej. Następnie omówiła szczegółowo wszystkie kwestie związane z wyjazdem  dotyczące  min podróży, ubezpieczenia, spraw organizacyjnych . Każdy z uczestników otrzymał również wszystkie niezbędne informacje  w formie pisemnej tzw. check listy , odrębnej dla Anglii i Bułgarii . 

W krótkiej prezentacji , dzięki fotografiom zebrani zapoznali z warunkami mieszkaniowymi  oraz sposobem wyżywieniem uczestników w czasie pobytu w kraju docelowym. Każda grupa zawodowa poznała swoje miejsca pracy oraz ich lokalizację. Zobaczyli  również  do jakich miast odbędą się wycieczki w ramach programu kulturalnego. 

Kolejnym punktem spotkania było zapoznanie się z przygotowaną dokumentacją . Pani Dyrektor poprosiła o dokładne przeczytanie regulaminów praktyk oraz ich podpisanie. Następnie rozdane zostały najważniejsze dokumenty – umowy z uczestnikami . Wszyscy , zarówno rodzice jak i uczestnicy zapoznali się szczegółowo ze  wszystkimi punktami.   Pani Dyrektor oraz opiekunowie wyjaśniali wszystkie wątpliwości, pomagali  w prawidłowym przebiegu podpisywania tych ważnych dokumentów. 

Spotkanie zakończyło się życzeniami  spokojnych przygotowań oraz  udanego wyjazdu .

 


 

PRZYGOTOWANIE JĘZYKOWE – ZAKOŃCZONE !

W ramach przygotowań do odbycia praktyki zagranicznej niezwykle ważne było przygotowanie językowe. Każda grupa , bułgarska i angielska uczestniczyła w zajęciach języka angielskiego zawodowego. Kurs obejmował 20 godzin zajęć. Uczniowie skupili się na słownictwie dotyczącym ich zawodu, które może być najbardziej przydatne w ich praktyce  poza granicami kraju , gdzie będą musieli komunikować się z pracodawcami i klientami w języku angielskim.

Formy zajęć były zróżnicowane. Uczestnicy pracowali w grupach, prowadzili konwersacje z nauczycielem i między sobą, rozwiązywali pisemnie przygotowane ćwiczenia. Niezwykle cenne było wykorzystanie sprzętu multimedialnego w pracowniach językowych. Na zakończenie zajęć przeprowadzony został egzamin z zakresu materiału przewiedzianego programem przygotowania językowego.

W ramach zajęć nauczyciele prowadzący zajęcia wspólnie z uczestnikami , opracowali słowniczki z zakresu słówek i zwrotów dla każdego z 7. zawodów: technika informatyka, technika elektronika, technika żywienia i usług gastronomicznych, technika obsługi turystycznej, technika pojazdów samochodowych, technika elektryka, technika usług fryzjerskich. Opracowania zostały przesłane uczestnikom drogą mailową. To pierwszy z etapów opracowania końcowego zawierającego słownictwo zawodowe  wszystkich uczestników obecnego projektu. Dalsze prace będą na zajęciach językowych z grupami wyjeżdżającymi na praktyki zagraniczne w październiku.

Zostanie opracowana  publikacja słowniczka „Praktyczne słówka”, która będzie jednym z elementów podsumowania realizowanego projektu.


 

KOLEJNY ETAP PRZYGOTWAŃ – SPOTKANIE Z UCZESTNIKAMI POPRZEDNIEGO PROJEKTU 

 10 kwietnia zorganizowane zostało spotkanie uczestników wyjeżdżających w maju na praktyki zagraniczne w ramach projektu „Dobra praktyka dla technika” z uczniami obecnych klas maturalnych, którzy  swoją praktykę zawodową odbyli również poza granicami kraju. Było to możliwe dzięki realizacji  realizacji przez ZSTU poprzedniego projektu. 

To ostatnia chwila, żeby porozmawiać o doświadczeniach, przeżyciach jakie związane były z odbytą przez nich praktyką, żeby zadać pytania swoim koleżankom i kolegom , bo oni jako rówieśnicy najlepiej rozumieją jak wielkim i cennym  wydarzeniem w życiu był wyjazd na praktykę zagraniczną.  Pytań było dużo , dotyczyły min. podróży, pracy, codziennego życia i wycieczek, posługiwania się językiem obcym Uzyskane w ten sposób informacje na pewno pomogą im lepiej przygotować się do wyjazdu  i pokonać chwilami pojawiające się  obawy czy  niepokój związany z tym dla nich ważnym wydarzeniem w życiu osobistym i zawodowym.

W spotkaniu wzięła również udział pani Dyrektor, przekazała kolejne, nowe  informacje dotyczące zakwaterowania, podróży, miejsc pracy.

 Pani Dyrektor odpowiedziała też na pytania dotyczące niejasnych  jeszcze kwestii, w ten sposób rozwiała wiele wątpliwości czy  obaw i pomogła w planowaniu przez uczestników przygotowań do czekającego ich wyjazdu.


 

PRZYGOTOWANIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE 

Zaplanowane w projekcie wsparcie w zakresie przygotowania psychologiczno – pedagogicznego przeprowadziła pani Iwona Lara – pedagog szkolny. 

Takie zajęcia to bardzo ważny element przygotowania uczestników do długiego pobytu poza granicami kraju, z dala od rodziny. 

Tematyka zajęć obejmowała:

- sposoby zdrowego radzenia sobie ze stresem, w trudnych chwilach życia codziennego a przede wszystkim w nowym środowisku pracy,
- kształtowanie otwartości, wrażliwości międzykulturowej, odpowiedzialności za siebie i grupę,
- wiedzę na temat odporności psychicznej na zmiany i łatwość adaptacji w nowych warunkach

Zajęcia miały zróżnicowane formy. Były to pogadanki , zajęcia warsztatowe, praca w grupach. Ten wspólny czas zajęć pozwolił również lepiej poznać się uczestnikom, którzy uczą się w różnych klasach i kształcą w różnych zawodach. W czasie praktyki będą spędzać wspólnie wiele czasu, a wcześniejsza integracja pozwoli im na szybszą aklimatyzację w nowych warunkach i wzajemne wspieranie się oraz spędzanie wolnego czasu.


 

UCZESTNICY PROJEKTU WYJEŻDŻAJĄCY W MAJU 2018 R.  POZNALI SWOICH OPIEKUNÓW

27. marca 2018r. odbyło się spotkanie informacyjne dla uczestników wyjeżdżających na praktykę w maju bieżącego roku. Pani Dyrektor zapoznała zebranych z ogólnymi informacjami dotyczącymi nadchodzącego wyjazdu. Poznali dokładne daty wyjazdu i przyjazdu a także plan i przebieg podróży która ich czeka .

 Informacją na którą  zapewne czekali z niecierpliwością uczestnicy spotkania było poznanie nazwisk swoich opiekunów, bo to z nimi  spędzą 4 tygodnie  z dala od rodziny i kraju.   Oni będą towarzyszyć im w podróży, a czasie pobytu  służyć pomocą, pomagać rozwiązywać problemy, wspierać w trudnych chwilach.

W realizowanym projekcie opiekunami dla grup majowych zostali : pani Alina Jańczyk dla grupy bułgarskiej i pani Renata Włodek dla grupy brytyjskiej.


 

Przygotowanie kulturowe –   grupa: WIELKA BRYTANIA   MAJ 2018 r.

Zajęcia kulturowe przygotowujące uczniów do wyjazdu na praktykę zagraniczną w maju 2018 r. do Wielkiej Brytanii odbyły się dnia 7.03.2018 r. w pracowni geograficznej.

Tematyka zajęć podzielona była na bloki tematyczne. 

Część 1 

Obejmowała  tematykę  geograficzną. . Uczniowie pracowali z mapkami konturowymi, poznali podstawowe informacje o położeniu, środowisku przyrodniczym kraju goszczącego. Odbyli wirtualną podróż po największych miastach kraju – oglądając na zdjęciach najciekawsze zabytki oraz miejsca atrakcyjne turystycznie pod względem przyrodniczym. Poznali  w formie prezentacji miasto swojego pobytu – Portsmouth, oraz miasta do których odbędą się  w czasie wolnym od pracy wycieczki fakultatywne przewidziane  w programie praktyki : Londynu, Winchester.

Część 2

Zawierała informacji z zakresu kultury i obyczajów panujących w kraju, uczniowie  gdzie spędzą 4 tygodnie pracując w różnych zakładach, zgodnych z nauczanym zawodem. Poznanie informacji z zakresu sposobu życia, temperamentu, czy charakterystycznych gestów pozwoli uczestnikom łatwiej nawiązać kontakt  z pracodawcą oraz rówieśnikami z Wielkiej Brytanii lub z innych krajów Unii Europejskiej.

Część dotycząca kuchni brytyjskiej połączona była z poczęstunkiem – dodatkiem do herbatki w stylu "five o'clock"  było   – apple pie  ,odpowiednik polskiej szarlotki,  ciasto, które przygotowali uczniowie klasy gastronomicznej w czasie warsztatów kulinarnych.

Cześć 3

Podsumowaniem zajęć była część w której omówione zostały ciekawostki  dotyczące Wielkiej Brytanii oraz informacje z życia codziennego np.  waluty, godzin  otwarcia sklepów, pamiątek które można przywieść, komunikacji miejskiej . Uczestnicy mogli również zadać pytania i wspólnie porozmawiać o czekającym ich wyjeździe  , które na pewno będzie niezapomnianym przeżyciem.


 

Przygotowanie kulturowe –   grupa: BUŁGARIA  MAJ 2018 r

 

Zajęcia kulturowe przygotowujące uczniów do wyjazdu na praktykę zagraniczną w maju 2018 r. do Bułgarii odbyły się dnia 6.03.2018 r. w pracowni geograficznej.

Tematyka zajęć podzielona była na bloki tematyczne. 

Część 1 

Obejmowała  tematykę  geograficzną. . Uczniowie pracowali z mapkami konturowymi, poznali podstawowe informacje o położeniu, środowisku przyrodniczym kraju goszczącego. Odbyli wirtualną podróż po największych miastach kraju – oglądając na zdjęciach najciekawsze zabytki oraz miejsca atrakcyjne turystycznie pod względem przyrodniczym. Poznali  w formie prezentacji miasto swojego pobytu – Sofii, oraz miasta do których odbędą się  w czasie wolnym od pracy wycieczki fakultatywne przewidziane  w programie praktyki : Plovdiv i Koprivshtitsa.

Część 2

Zawierała informacji z zakresu kultury i obyczajów panujących w kraju, uczniowie  gdzie spędzą 4 tygodnie pracując w różnych zakładach, zgodnych z nauczanym zawodem. Poznanie informacji z zakresu sposobu życia, temperamentu, czy charakterystycznych gestów pozwoli uczestnikom łatwiej nawiązać kontakt  z pracodawcą oraz rówieśnikami bułgarskimi lub z innych krajów Unii Europejskiej.

Część dotycząca kuchni bułgarskiej połączona była z poczęstunkiem – dodatkiem do herbatki był jeden z bałkańskich przysmaków – baklawa , ciasto, które przygotowali uczniowie klasy gastronomicznej w czasie warsztatów kulinarnych.

Cześć 3

Podsumowaniem zajęć była część w której omówione zostały ciekawostki  dotyczące Bułgarii oraz informacje z życia codziennego np. co znaczą kolory flagi,  waluty, godzin  otwarcia sklepów, pamiątek które można przywieść. Uczestnicy mogli również zadać pytania i wspólnie porozmawiać o czekającym ich wyjeździe  , które na pewno będzie niezapomnianym przeżyciem.


 

ZAJĘCIA PRZYGOTOWACZE  w ramach  projektu „Dobra praktyka dla technika”  ROZPOCZĘTE !

Zbliża się termin wyjazdu dla grup, które swoją praktykę zagraniczną będą odbywać w maju 2018 r. Rozpoczęły się zajęcia przygotowujące uczniów do odbycia praktyki w Bułgarii oraz Wielkiej Brytanii. 

Zgodnie z projektem obejmują trzy zakresy tematyczne:

-  zajęcia z języka angielskiego zawodowego w wymiarze 20 godz.

-  zajęcia psychologiczno – pedagogiczne w wymiarze 8 godz.

-  zajęcia kulturowe w wymiarze 5 godz.

Zajęcia poprowadzą nauczyciele ZST-U zgodnie z zamieszczonym harmonogramem.

 

Harmonogram zajęć z języka angielskiego zawodowego dla uczniów odbywających praktykę zawodową w Bułgarii

Zajęcia z języka angielskiego zawodowego dla grupy osób wyjeżdżającej do Wielkiej Brytanii w ramach projektu ”dobra praktyka dla technika”

PRZYGOTOWANIE KULTUROWE – zajęcia dla grup wyjeżdżających na praktykę zagraniczną w ramach projektu „Dobra praktyka dla technika”

Przygotowanie pedagogiczno- psychologiczne dla osób wyjeżdżających do Bułgarii i Wielkiej Brytanii w maju 2018 r. odbędzie się w dniach 15 i 22 marca 2018 r. o godz. 15.


 

 

 

 

 

WERYFIKACJA LISTY UCZESTNIKÓW PO KLASYFIKACJI SEMESTRALNEJ

 

Na spotkaniu 22.01.2018 r. Komisja Rekrutacyjna dokonała weryfikacji listy uczestników grup wyjeżdżających na praktykę zagraniczną w maju 2018 r. Zgodnie Regulaminem Rekrutacji uczestnicy musieli uzyskać pozytywne oceny semestralne z wszystkich przedmiotów oraz minimum ocenę poprawną z zachowania. 

Aktualna lista uczestników zamieszczona jest poniżej.

LISTA

 

Kolejnej weryfikacji Komisja Rekrutacyjna dokona w czerwcu 2018 r. po wystawieniu ocen rocznych i będzie dotyczyła uczestników grup wyjeżdżających na praktykę zagraniczną w październiku 2018 r. 

 


 

ZEBRANIE INFORMACYJNE w dniu 22.11.2017 r.

W środę 22 listopada 2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie dyrekcji szkoły z rodzicami uczestników projektu. Na spotkaniu nie zabrakło również uczniów. Beneficjenci zostali zapoznani ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przebiegu realizacji projektu „Dobra praktyka dla technika”. Projekt będzie realizowany w latach 2017- 2019 z  programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, którego budżet wynosi 139 996 euro. Uczniowie wyjadą na programowe 4 tygodniowe praktyki u pracodawców w Wielkiej Brytanii i Bułgarii w celu zdobywania nowych umiejętności zawodowych, jak również doskonaleniu umiejętności językowych.

Pani Dyrektor przedstawiła informacje dotyczące m.in. terminów wyjazdu poszczególnych grup do Wielkiej Brytanii i Bułgarii, obowiązków i odpowiedzialności uczestników projektu, organizacji transportu, zakwaterowania i wyżywienia , programu i przebiegu praktyk.  Podany został również wstępny  harmonogramu zajęć przygotowawczych: językowych, psychologiczno- pedagogicznych oraz kulturowych. Zostały również wyjaśnione zebranym  wszystkie ważne kwestie związane z ubezpieczeniem oraz poprawnym wypełnieniem dokumentacji wymaganej przez organizację finansującą wyjazd na praktyki zagraniczne. Ustalono terminy ich dostarczenia do koordynatorów projektu.  Pani Dyrektor udzieliła również odpowiedzi na pytania ze  strony rodziców oraz uczniów, aby wszystkie wątpliwości zostały wyjaśnione.

Kolejne spotkanie w takim gronie, będzie już dotyczyło podpisania umów z uczestnikami.


 

Zakończyliśmy rekrutację do projektu „Dobra praktyka dla technika” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Lista osób zakwalifikowanych 


Nowy projekt europejski dla uczniów naszej szkoły!

W Zespole Szkół Techniczno – Usługowych uczniowie są przygotowywani nie tylko do pracy w kraju, ale także do korzystania z możliwości, jakie niesie ze sobą przynależność Polski do Unii Europejskiej. Co roku grupy młodzieży kształcącej się w różnych zawodach odbywają swoje praktyki zawodowe za granicą. W roku szkolnym 2017/2018 będziemy realizować projekt „DOBRA PRAKTYKA DLA TECHNIKA” w ramach programu... więcej

 

 


 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  pobierz

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „DOBRA PRAKTYKA DLA TECHNIKA” W RAMACH PROGRAMU POWER (PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ)   pobierz