Zebranie komisji socjalnej odbędzie się w czwratek 07.12 na godzinie 4


 

Wniosek o przyznanie świadczenia świątecznego  składamy w sekretariacie 
do dnia  30 listopada 2017 r. 


 

Wniosek o dofinansowanie wczasów pod gruszą należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 10.06.2017 

Dofinansowanie przysługuje zarówno pracownikowi jak i na dzieci pracownika, uczące się i pozostające na utrzymaniu rodziców w wieku od 3-25 lat.

W przypadku dzieci w wieku 18-25 lat do wniosku należy dostarczyć:

     1.   zaświadczenie o kontynuacji nauki w szkole lub na uczelni,   

     2.   oświadczenie, że dziecko pozostaje na utrzymaniu pracownika.

Wnioski składamy w sekretariacie. 


 

Informujemy, że w dniach 15-17 czerwca 2017 r. organizowana jest wycieczka do Warszawy. W programie m.in. Stare i Nowe Miasto, Powązki, Łazienki Warszawskie, Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik oraz spektakl teatralny.

Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS i zainteresowane wyjazdem proszone są o wypełnienie i złożenie zał. nr 2 - wycieczki do dnia 31.03.2017 r.


 

Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia z ZFŚS powinny złożyć  wnioski do dnia 30 listopada w sekretariacie szkoły. 

Najbliższe posiedzenie komisji socjalnej zaplanowano na dzień 1 grudnia 2016 r.


 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 14-16 października 2016 r. organizowana jest wycieczka do Ustronia DW Kolejarz. 

Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS i zainteresowane wyjazdem proszone są o wypełnienie i złożenie zał. nr 2 - wycieczki do dnia 28.09.2016 r.

 

 

Załącznik nr1

Załącznik nr2

Załącznik nr2 WYCIECZKI

Załącznik nr3

Załącznik nr4